Представяне на вектор

П

Дължината на стрелката в определен мащаб представлява величината на вектора и главата на стрелката и дава посоката на вектора.

Нека разгледаме един пример. Да предположим, че самолет лети на изток със скорост 500 км / ч. За да представим скоростта на този самолет, първо посочваме посоката север-юг на хартията.

На второ място, ние избираме подходящ мащаб, да речем 100 километра в час, представени с 1,0 см, точно както правим, докато чертаем географска карта. Според тази скала 500 км / ч ще бъдат представени от 5 см линия. Сега чертаем линия 5с, с дължина, успоредна на източното направление, и поставяме стрелка на A. Тази стрелка представлява вектора на скоростта от 500 km / h към изток. Дължината на тази стрелка представлява величината на дадения вектор в избран мащаб, а главата на стрелката при A показва посоката на вектора. Така че линията се нарича вектор на представителна линия. Началната точка O на линията е опашката, докато стрелката-глава е в крайната точка на вектора.

В горния пример скоростта на самолета е представена чрез използване на посока север-юг и изток. Въпреки това векторите често се представят чрез използване на три прави линии, взаимно перпендикулярни една на друга. Един от тях е наречен като х-ос, но ние се ограничаваме до два реда. Такива две линии се наричат ​​референтна ос. Например, машина за трева се изтегля със сила 15 N, действаща под ъгъл 30 с нивото на земята. В този пример оста x представлява нивото на земята и линията, начертана на 30 с оста x, дава представителната линия на необходимата сила.

Трябва да се помни, че представителна линия представлява дадения вектор и може да започне от всяка точка, при условие че дължината и посоката му не се променят. Известно време вектор е представен от две букви, написани в два края на представителната линия. В горния пример векторът на силата F -> може да бъде представен чрез Стрелката на показва, че посоката на този вектор е от О до А.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta